Etsi

Videovisiitti: Työsuojelupiiriin 14.11.2019

katso myös linkit 


 Työnantaja vastaa kaikesta työpaikan työsuojelusta. Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat.

Turvallisuus on pyrittävä varmistamaan jo työn ja työtilojen suunnitteluvaiheessa. Työnantajalla on yleinen ja varsin laaja huolehtimisvelvollisuus. Lisäksi työympäristön vaaroja ja haittoja on jatkuvasti tarkkailtava ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimiin tapaturmien, terveysvaarojen ja muiden vaaratilanteiden selvittämiseksi ja torjumiseksi.

Asiakasvastaanotto tapahtuu vastuualueen toimipaikoissa virka-aikana klo 8:00–16:15 vain ajanvarauksella. Ajan varataksesi ota yhteyttä sähköpostitse tyosuojelu.lansi@avi.fi. Työsuojelun vastuualue Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä